Stolar

Kratak opis

Stolari izrađuju, ugrađuju, popravljaju i održavaju namještaj i građevnu stolariju.

Opis poslova

Stolari izrađuju, ugrađuju, postavljaju, popravljaju i održavaju masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice i dr.). Također, oblažu stropove i podove, te izrađuju pregradne stijene. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja, ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama.Posao stolara počinje zaprimanjem narudžbe, potom slijedi izrada nacrta, narudžba svih potrebnim materijala kao što su drvo, različite ploče (furnirske, panel, iverice, vlaknatice i dr. ), materijali za površinsku obradu te različiti nedrvni materijali (lakovi, ljepila, boje, izbjeljivači, razrjeđivači, lazure, lužila, močila, brusna sredstva, staklo i dr.)Nakon što pribavi sav potreban materijal, stolar treba izvršiti pripremu strojeva i alata koje će koristiti tijekom svog rada. Potom, na materijalu za obradu (drvene ploče, daske i letve) vrši potrebna mjerenja i skiciranja, nakon čega slijedi obrada materijala koja uključuje sljedeće aktivnosti: piljenje, blanjanje, izradu veza ili spojeva, glodanje, bušenje, dubljenje drva i izradu utora, žljebova i rupa, te struganje i brušenje. Kada je materijal obrađen, stolar vrši spajanje svih obrađenih dijelova i provodi završnu površinsku obradu koja uključuje uklanjanje viška ljepila, četkanje, izbjeljivanje, kitanje, močenje, nanošenje zaštitnih sredstava, lakiranje, brušenje laka i poliranje.Nakon završne obrade, stolar ugrađuje ili postavlja gotov proizvod, primjerice građevnu stolariju, ormare, pregradne stijene, spuštene stropove, podove, te obloge zidova.U svom radu stolar koristi sljedeće alate i strojeve: pile, blanjalice, glodalice, bušilice, tokarilice, preše, alate za mjerenje i crtanje, rašpu, strugač, dlijeto, kistove i valjke za nanošenje boja i lakova, i dr. Stolari koji imaju vlastiti obrt, u skladu sa željama kupaca i njihovom narudžbom, samostalno rade ponudu koja podrazumijeva tehničku dokumentaciju o proizvodu, troškovnik odnosno cijenu proizvoda, uvjete i rokove za izradu i postavljanje odnosno ugradbu gotovog proizvoda, te način i uvjete plaćanja.Stolari mogu raditi i u industrijskim postrojenjima, na izradi i doradi industrijskih drvnih proizvoda.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje zanimanja stolara, važno je poznavanje tehnoloških svojstava drveta i drvnih materijala, te vladanje osnovama tehničkog crtanja i čitanja građevinskih crteža. Također je potrebno poznavati konstrukciju, rad i način uporabe strojeva i alata za obradu drva te primjenjivati propise o zaštiti na radu. Pri planiranju izrade proizvoda, važno je dobro računanje kako bi se vrlo precizno odredio volumen trupaca, veličina deformacije, količina i vrijednost potrebnog materijala, troškovi izrade proizvoda i cijena gotovog proizvoda, i sl. Velika je prednost poznavanje i aktivno korištenje računalnih programa za crtanje.Za obavljanje zanimanja stolara, potreban je zdrav mišićno – koštani sustav budući da se uglavnom radi u stojećem položaju. Također je potrebna izrazita spretnost i snaga ruku, sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa i dobra koordinacija vida i pokreta. Zbog velike izloženosti prašini, važan je i zdrav dišni sustav.

Uvjeti rada

Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale, obrtničke radionice), dok građevinski stolari rade i na otvorenom. Stolari su izloženi buci, prašini i opasnostima od ozljeda. Radi se uglavnom u stojećem položaju s učestalim saginjanjem. Stolari koji rade u industriji mogu, ovisno o opsegu i organizaciji posla, raditi u više smjena. Stolari obrtnici uglavnom sami određuju tempo rada.   Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, utvrđena alergija na profesionalne alergene, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.

Mogućnosti zapošljavanja

Stolari se mogu zaposliti u industriji, graditeljstvu i obrtništvu. Zapošljavanje stolara moguće je u poduzećima koja se bave izradom mostova, krovnih i dr. konstrukcija, izradom namještaja, brodogradnjom. Stolari mogu raditi i na održavanju stambenih blokova, te u salonima namještaja kao serviseri. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti vlastiti obrt.