Zbirni raspored
Pojedinačno - Odjeljenja
Pojedinačno - Nastavnici

Srednja strukovna škola TOMISLAVGRAD
Školska godina: 2021/2022


Raspored sati
Prva smjena

Važi od: 06.09.2021.
 
R.br. Prezime i ime Osnovni predmet  

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Srijeda

 

Četvrtak

 

Petak

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Ivančić Ljubica Hrvatski jezik   PPT I ABR II EST II             PPT I EST I EK I EST II FZT II     PPT I   EK I FZT II         ABR II EST I             FZT II FZT II ABR II EST II EST I EK I  
2. Tomić Mara Hrvatski jezik   PR I PPT III             PF III                         PPT III             PPT III PR I PF III           PR I PF III  
3. Papić Mara Hrvatski jezik                             ELB III ET III         ST III ET III ELB III               ET III ST III           ST III ELB III  
4. Tomić Anđa Hrvatski jezik   BR I               BR I EM II                     BR I                 EM II             EM II    
5. Sušilović Ruža Strani jezik - I  
MED IV
HJ
MED IV
HJ
MT IV
HJ
AT IV
HJ
EM I
HJ
     
AT IV
HJ
AT IV
S2
 
KT II
HJ
       
MT IV
HJ
EM I
HJ
AT IV
HJ
MED IV
HJ
AT IV
S2
     
KT II
HJ
KT II
HJ
MED IV
HJ
EM I
HJ
       
KT II
HJ
MT IV
HJ
         
6. Sliško Anita Strani jezik - I  
EK I
SD
EM I   ABR II MT IV KT II     MED IV ELB III
EK I
SD
         
EK I
SD
FZT II MED IV                 ABR II PF III EM I     MT IV PF III KT II FZT II ELB III    
7. Ramić Mersiha Strani jezik - I   EST II BR I PPT III PR I PPT I             AT IV   PPT I PR I   AT IV EST I ST III BR I         PPT III ET III EM II EST I EST II       EM II ET III ST III        
8. Kelava Mario Matematika   EM I PR I FZT II KT II EST II-NJ EST I-NJ     PPT I EST II-NJ EM II   FZT II KT II EST I-NJ   KT II MT IV PPT I EST I-NJ EST II-NJ EM I             EST I-NJ EST II-NJ MT IV   PPT I KT II PR I EM II MT IV    
9. Tabak Nikolina Matematika     ST III BR I EST II-E AT IV PPT III-NJ ABR II     PPT III-NJ ET III BR I EK I EST II-E           AT IV PPT III-NJ ET III EK I         ST III ET III           EST II-E   ABR II ST III EK I
10. Šapina Pere Fizika       ET III   KT II ST III FZT II   EST I
PPT III-E
MM
ELB III
MM
  KT II
EST I-NJ
MM
EST II         ET III
PPT III-E
MM
PPT I     EST I PPT I EST II
PF III-E
MM
FZT II         ST III
ELB III
MM
EST I-NJ
MM
PF III-E
MM
EST I-NJ
MM
 
11. Bagarić Ankica Povijest  
KT II
GE
EST II
EK I
GE
FZT II        
EST II
GE
EST I KT II           EM I   FZT II
EK I
GE
EST I EK I EST II       PR I
FZT II
GE
EM I PPT I KT II         PR I EK I PPT I  
12. Džankić Stipan Geografija                                                       PPT I PPT I   EST I EST I                
13. Parlov Krešo Povijest           BR I BR I                                                                  
14. Baković Marko Tehničko crtanje      
ABR II
ES
EST II-NJ
ES
ABR II-NJ
TB
EM I
TE
BR I
TO
      BR I
ELB III-E
TB
EST I
EST II-NJ
ES
BR I
TO
  EST I BR I            
EM I
TE
ABR II
ES
ABR II-NJ
TB
         
ABR II-NJ
TB
ABR II-NJ
TB
EST II-NJ
ES
ELB III-E
TB
     
15. Papac Ivica Tehnički materijali         EST I-E EST I-E
EST II-E
HP
EST II-E
OM
   
MT IV
FM
EST II-E
OM
EST I-E
OM
BR I      
EST II-E
HP
EST II-E
OM
BR I  
ELB III-E
MK
EST I-E
OM
   
EST II-E
TM
EST II-E
TM
ABR II-E
TA
EST II-NJ
MT IV
FM
     
ELB III-E
MK
ABR II-E
TA
         
16. Grgić Ante Praktična nastava                   ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ   ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ ABR II-NJ   BR I BR I BR I BR I BR I BR I BR I   BR I BR I BR I BR I BR I BR I BR I
17. Nevistić Mirko Praktična nastava   ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E   ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E   ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E ABR II-E   ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E ELB III-E                
18. Sučić Maroje CAD – CAM tehnologije  
ST III
IA
 
ST III
TD
MT IV
HI
ST III
HP
                ST III
ST III
CT
           
ST III
CT
MT IV
HI
 
ST III
TD
ST III
IA
ST III
CT
MT IV
HI
  ST III    
ST III
HP
           
19. Kovačević Vinko Računalstvo     EST I EST I
EK I
IN
EK I
IN
PPT III-E
PV
   
ST III
DR
ST III
DR
MT IV
VP
          ELB III ELB III EST II EST II
MT IV
VP
     
MT IV
VP
PF III-NJ PF III-NJ KT II KT II      
EST II-E
TN
EST II-E
TN
PPT I PPT I      
20. Stanić Ivan Tehnička mehanika  
MT IV
IP
MT IV
IP
  BR I
ABR II-E
MO
       
EST II-E
ST
ST III
AN
PPT I-NJ
TE
ST III          
MT IV
IP
PPT III-E
TT
ST III
AN
BR I          
EST II-E
ST
ST III
MT IV
IP
   
ABR II-E
MO
EST I-E EST I-E
MT IV
IP
PPT I-NJ
TE
PPT III-E
TT
 
21. Kukić Mirjana Elektrotehnika  
ET III
ES
ET III
IP
 
ET III
SA
EST II-E
OE
EST I-E
OE
         
ELB III-NJ
ES
ET III
ES
ET III
IP
EST I-E
OE
 
ET III
IP
ET III
ES
ET III
SA
EST I-E
OE
EST II-E
OE
             
EST I-E
OE
EST II-E
OE
EM II
ES
   
EM II
ES
ET III
ES
ELB III-NJ
ES
     
22. Banović Vinko Praktična nastava   ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ   EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ                   ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ ELB III-NJ   EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ EM I-NJ
23. Delać Ivan Praktična nastava   EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ   EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E   EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ EM II-NJ                   EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E EM I-E
24. Krajinović Milan Praktična nastava        
EST I-NJ
RV
EST I-NJ
RV
     
ELB III
KA
ET III
EI
 
MT IV-E
RV
MT IV-E
RV
MT IV-E
RV
MT IV-E
RV
       
ELB III-NJ
EI
ELB III-NJ
EK
MT IV
KM
ELB III
KA
 
ET III
EI
MT IV
KM
           
ELB III-NJ
EK
EST I-NJ
RV
EST I-NJ
RV
ET III-E
RV
ET III-E
RV
ET III-E
RV
ET III-E
RV
25. Zorić Jure Osnove elektrotehnike       EM I
ST III
ET
ET III
ES
EST II-NJ
EK
EST II-NJ
ME
 
ET III
ES
 
EST II-NJ
ME
ET III
EL
EM II
ME
     
EST II-NJ
EK
EST II-NJ
ME
EM I
ELB III-E
ET
EM I        
EM II
EM
EM I
ET III
EL
EM II
ME
PPT III-E
MR
   
PPT III-E
MR
 
EM II
ME
ST III
ET
     
26. Marković Dragan Praktična nastava   EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E        
MT IV-NJ
RV
MT IV-NJ
RV
MT IV-NJ
RV
MT IV-NJ
RV
  EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E EM II-E  
EST II-NJ
RV
EST II-NJ
RV
           
EST II-NJ
RV
EST II-NJ
RV
 
ET III-NJ
RV
ET III-NJ
RV
ET III-NJ
RV
ET III-NJ
RV
27. Šteko Irena Kemija      
PPT I-NJ
OA
 
PPT III-NJ
FK
FZT II
KT II
AK
   
KT II
AK
PPT I-NJ
OA
EST I-NJ
PPT I-NJ
OA
PPT III-E
OV
FZT II    
PPT I-NJ
OA
KT II
AK
KT II
AK
KT II
AK
EST I-NJ    
PPT I-NJ
OA
PPT III-E
OV
KT II
AK
PPT III-NJ
FK
             
PPT III-E
OV
PPT III-E
OV
KT II
AK
 
28. Tokić Ivana Kemija                  
PPT III-NJ
TO
 
PPT III-NJ
TO
PPT I-E
PPT III-NJ
TO
EST I-E                                           EST I-E PPT I-E EST I-E  
29. Šimić Lidija Biologija  
PPT III-E
MB
PPT I-E
PB
  PPT I-NJ FZT II
EK I
KM
    KT II
PF III-E
PK
PPT III-E
IP
PF III-NJ
DT
       
PPT III-E
MB
EK I EST I PPT I-NJ
PPT I-E
PB
FZT II     EK I
EK I
KM
           
PF III-E
PK
PPT III-E
MB
PPT III-E
MB
KT II      
30. Bagarić Ružica Ratarstvo   PPT III-NJ
AT IV
IP
PPT I-E
TU
PPT III-NJ
PT
PPT III-E
ST
     
PPT III-E
PM
 
PPT I-E
TB
PPT III-NJ
PT
PPT III-E
PM
AT IV
IP
    PPT III-NJ
PPT I-E
TU
PPT III-NJ
PT
             
PPT III-NJ
PT
PPT III-E
ST
PPT I-E
TB
     
AT IV
PN
AT IV
PN
AT IV
PN
AT IV
PN
AT IV
PN
AT IV
PN
AT IV
PN
31. Perković Kristina Stočarstvo    
PPT I-NJ
OP
AT IV
HU
PPT III-E
VN
             
PPT III-E
VC
PPT I-E
PPT III-NJ
ZB
     
AT IV
HU
PPT III-E
VN
PPT III-NJ
PV
PPT I-NJ
OP
      PPT I-E
PPT III-NJ
ZB
PPT III-E
VC
 
PPT I-NJ
OP
PPT III-NJ
PV
   
PPT III-NJ
PN
PPT III-NJ
PN
PPT III-NJ
PN
PPT III-NJ
PN
PPT III-NJ
PN
PPT III-NJ
PN
PPT III
PN
32. Kozarić Azra Politika i gospodarstvo  
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
  MT IV PF III-NJ
PF III-NJ
VF
EM II AT IV      
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
PF III-NJ
PN
  MED IV   MT IV
PF III-NJ
FV
ABR II
PF III-NJ
VF
AT IV   PF III-NJ  
PF III-NJ
VF
ABR II
PF III-NJ
FV
EM II  
33. Ćavar Blaženka Osnove ekonomije  
AT IV
TM
EK I
IP
PR I
NP
         
EK I
IP
PR I
NP
PR I
IP
PF III-E
PP
       
PR I
PN
PR I
PN
PR I
PN
PR I
PN
PR I
PN
PR I
PN
PR I
PN
 
AT IV
TM
PR I
NP
EK I
PR I
IP
 
EK I
RV
PR I
PP
 
PR I
NP
EK I
RV
EK I        
34. Grgić Marija Osnove ekonomije  
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
 
PR I
PR
EK I
PO
PF III-E
PR
PR I
PK
 
EK I
PK
   
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
PF III-E
PN
 
PR I
PK
PF III-E
IP
PF III-E
IP
EK I
PO
PR I
PR
PF III-E
PD
   
EK I
PK
PR I
PR
PF III-E
PR
       
35. Živković Miroslav Tjelesna i zdravstvena kultura   EST I KT II MED IV               AT IV                 MT IV FZT II EST II ET III       EST I   EK I KT II PPT I   ET III PPT I FZT II EK I EST II    
36. Parlov Petar Tjelesna i zdravstvena kultura         EM I PR I ABR II PPT III   EM II BR I   ST III ELB III PR I PPT III   BR I ST III ELB III           PF III EM I   EM II                   ABR II PF III
37. Grgić Matea Latinski jezik   FZT II   KT II PPT I-E                         FZT II KT II   PPT I-E                                      
38. Orlović Iva Vjeronauk / Etika   ABR II FZT II                   EST II PR I BR I PPT I   ST III PPT III   EM I EK I AT IV     EM II MED IV ET III           EST I ELB III MT IV PF III KT II    
39. Milić Nikolina Kuharstvo                                                     AT IV AT IV AT IV
AT IV
UP
AT IV
UP
                 
40. Radoš Stipe Anatomija i fiziologija                   FZT II FZT II                                                          
41. Dilber Stipan Hitni medicinski postupci                                           MED IV MED IV                                  
42. Dilber Gudelj Ana Klinička medicina         MED IV MED IV MED IV                                           MED IV MED IV                    
43. Jurišić Matijana Metodika zdravstvenog odgoja                    
MED IV
SM
MED IV
SM
          MED IV MED IV                                          
44. Jukić Antonija Masaža                      
FZT II
FT
FZT II
FT
                        FZT II FZT II FZT II                        
45. Ivančić Katarina Osnove kineziologije                                               FZT II                           FZT II FZT II  
46. Barišić Julija Zdravstvena njega                         MED IV MED IV MED IV                               MED IV MED IV                
47. Radoš Jadranka Zdravstvena njega                                                                   MED IV MED IV MED IV MED IV MED IV    
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net