Poljoprivredni tehničar

Kratak opis

Poljoprivredni tehničar općeg smjera organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina.

Opis poslova

Poljoprivredni se tehničar bavi biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom. U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.Poljoprivredni tehničari rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom, rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.Posao poljoprivrednog tehničara, može uključivati i organiziranje pojedinih dijelova proizvodnje, kao i nadzor nad poslovima koje obavljaju voćari, vinogradari, vrtlari, stočari, cvjećari i ratari.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja stečena obrazovanjem, poljoprivredni tehničar bi trebao biti komunikativan, sklon timskom radu i imati razvijene organizacijske sposobnosti.Posao zahtjeva otpornost i izdržljivost, dobar vid i sluh, te zdrav lokomotorni sustav (ruke, noge i kralježnica). Zbog izloženosti peludi, životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima, važno je da nije sklon alergijama i respiratornim smetnjama.

Uvjeti rada

Posao poljoprivrednog tehničara odvija se u zatvorenom i na otvorenom prostoru u svim vremenskim prilikama. Izloženi su oborinama, vjetru, prašini, niskim i visokim temperaturama.Njihov rad zahtijeva stajanje, hodanje, čučanje, sagibanje, penjanje i prenošenje tereta.Služe se različitim alatima, strojevima, uređajima i instrumentima. U njihovoj primjeni moraju biti oprezni, kako bi spriječili mogućnost ozljeđivanja. Kada rade s pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima, trebaju upotrebljavati odgovarajuća zaštitna sredstva. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje poljoprivrednih tehničara, moguće je u biljnoj, stočarskoj i kombiniranoj proizvodnji, na poljoprivrednim gospodarstvima te na privatnim posjedima i imanjima, kao i u poljoapotekama.