Povijest škole

Govoriti znanstveno i studiozno o povijesti školstva u Tomislavgradu ( Duvnu, Županjcu etc.) vrlo je teško ili gotovo nemoguće. Izvora i vjerodostojnih dokumenata o ovoj problematici ima vrlo malo ili gotovo nikako. Zasigurno je da su škole na ovima prostorima postojale prije nekoliko stotina godina, ali pisanih dokumenata o tome nema.

U svakom slučaju jasno je da su prve škole bile one osnovne tj. pučke. U novije vrijeme otvaraju se srednje škole. U svakom slučaju poznato je da je prva zgrada koja je napravljena isključiva da bude škola, je stari dio današnje Srednje strukovne škole. Sagrađena je vjerojatno 1886. godine.

Od turskih preko austrougarskih, strarojugoslavenskih, novojugoslavenskih do današnjih dana škole su mijenjale svoje nazive, učitelje itd. ali su vjerojatno uvijek služile svojoj temeljnoj zadaći da odgajaju i obrazuju mlade ljude. Burnu prošlost ovih krajeva pratio je buran razvoj školstva koji je određivan povijesnim, gospodarskim i političkim prilikama.

Snimka starog dijela naše škole (1910. god.)

Prve podatke o organiziranoj nastavi pronalazimo u drugoj polovici 19 stoljeća. 1865. godine franjevci započinju opći pokret podizanja pučkih škola u Hercegovini. Prva pučka škola otvorena je 1886. godine i smještena u župnom dvoru. Prvi imenovani učitelj bio je fra Ivo Bagarić, a za školskog nadzornika imenovan je fra Filip Ančić, župnik iz Seonice. U prvom razredu učilo se čitati i pisati, a predmeti su bili: vjeronauk, hrvatski, latinski, zemljopis, krasnopis i pjevanje.

 

U međuratnom razdoblju tj. u staroj Jugoslaviji obrazovnu djelatnost u našem gradu su nastavile četverorazredne škole: Mješovita državna narodna osnovna škola i Osnovna škola časnih sestara. U poslijeratnom razdoblju i to 1948.godine počinje s radom Državna niža realna gimnazija. Preobrazba državne niže realne gimnazije nastaje 1959. godine kada je u našem gradu otvorena osmogodišnja škola i to u zgradi današnje Gimnazije Marka Marulića.

Snimka nastala najvjerojatnije 60 – tih godina

1.9.1960.godine

Pri Osnovnoj školi “Boriša Kovačević” u Duvnu osnovan je prvi razred Gimnazije – kao istureno odjeljenje Gimnazije Livno. Upravitelj Osnovne škole Ajdinović Muharem bio je ujedno i direktor tog razreda. Upisano je 36 učenika.

 02.10.1961. godine

Zvanično osnivanje Gimnazije u Duvnu kao samostalne škole.

 Od 09.1962. godine

Gimnazija održava nastavu u staroj zgradi današnje Srednje strukovne škole Tomislavgrad.

 15.11.1964. godine

Gimnazija dobiva naziv „ 15 novembar“.

 05.09.1966. godine

Pored stare zgrade, pravi se montažna zgrada sa 3 učionice.

 15.11.1973. godine

Izgrađena dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

 20.6.1974. godine

Formiran je Srednjoškolski centar u Duvnu. U sastavu Centra djeluje Gimnazija “15.novembar” i Škola za radnička zanimanja kemijske struke – odsjek Prerađivači plastičnih masa. Na početku 1974/75.godine upisano je 323 učenika od čega u Gimnaziju 253 i u ŠUP 70 učenika. Tablica 1

 15.09.1976. godine

Izgrađen aneks (ispred pročelja stare zgrade) sa 3 učionice, zbornicom i prostorijama za rad upravno administrativnog osoblja.

 28.02.1979. godine

Požar uništio montažnu zgradu.

 06.09.1979. godine

Na mjestu izgorjele montažne zgrade izgrađene današnje radionice za elektro i strojarsku struku.

 Od 1979. godine

U Centru se, osim gimnazijskih odjela, obrazuju i učenici sljedećih struka: Ekonomska, Elektrotehnička, Strojarska, Građevinska, Kemijsko-tehnološka i Gumarsko-plastičarska.

Tablica 1

Aneks izgrađen 1976. godine

Današnja Srednja strukovna škola Tomislavgrad nastaje temeljem slijedećih dokumenata:

Odluka HVO-a Tomislavgrad

O promjeni imena Srednje škole „Marko Marulić“ Tomislavgrad (17.05.1993.godine) u Srednju strukovnu školu Tomislavgrad.

Odluka o prestanku ustanova

(12.04.1996.godine). Srednjoškolski centar Tomislavgrad se dijeli na dvije nove ustanove:

 1. Srednju strukovnu škola Tomislavgrad,
 2. Gimnaziju Marka Marulića Tomislavgrad.
Odluka o osnivanju

Srednje strukovne škole Tomislavgrad (12.04.1996.godine)

Dan Srednje strukovne škole Tomislavgrad je 22.travanj – Dan planeta Zemlja (Odluka Nastavničkog vijeća od 10.10.1994.).

 

U prvoj školskoj 1993/94.godini škola uvodi tri struke koje će manje-više ostati temeljne i do danas, a to su: elektrotehnička struka, strojarska struka i kemijsko-tehnološka struka. Nastavu pohađaju 452 učenika raspoređena u 16 odjela.

1993/94. godine upisana su ova zanimanja:

 1. tehničar za elektroenergetiku ( 4 godine )
 2. elektromehaničar ( 3 godine )
 3. strojarski tehničar ( 4 godine )
 4. bravar i automehaničar ( 3 godine )
 5. kemijski tehničar ( 4 godine )
 6. kemijski laborant ( 3 godine

 

 

Snimci škole nastali 2000. godine

Početkom 09.2000. godine

Počinje sa radom kabinet računalstva. U to vrijeme je bio opremljen sa 12 računala i grafoskopom.

 

 

Do 2003. godine

Teoretska nastava u našoj školi se odvijala u dvije smjene i to u 6 učionica i 1 kabinetu (računalstva), a praktična nastava u 2 elektro i 1 strojarskoj radionici. Te godine počinju prvi veći projekti na proširenju i renoviranju školskih objekata koje ćemo ukratko navesti kronološkim redom.

10.2003. godine

Počinje izgradnja novog objekta s namjerom da se u njega instalira oprema za pocinčavanje. Tijekom izgradnje došlo je do njegove prenamjene, u pomoćni školski objekt sa 2 učionice, kemijskim i frizerskim kabinetom, knjižnicom, kantinom sa opremom za kuhinju i garažom.

 

10.2004. godine

Rekonstrukcija 400 m2 krova elektro i strojarskih radionica. Krovna konstrukcija je bila u takvom stanju da je na više mjesta prokišnjavala, a i postojala je opasnost od urušavanja u slučaju većih količina snijega. Rekonstrukcijom su stvoreni preduvjeti za opremanje radionica strojevima i opremom. U 4. mjesecu 2007. godine u strojarskoj radionici su nabavljena tri nova stroja:

 1. Tokarski (strug)
 2. Tračna pila za metal
 3. Savijačica profila

 

09.2006. – 09.2007. godine

Rekonstrukcija školske dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Dvorana je do 2006. godine bila u potpuno devastiranom stanju. Nastava iz tjelesnog se za lijepa vremena održavala na vanjskom školskom igralištu, a za ružnog u odjeljenskim učionicama.
14.09.2007. godine svečano otvaranje dvorane.

 

10.2008. godine

Rekonstrukcija krovišta stare škole

2009. godina

Od ove godine počinje rekonstrukcija prilaza na ulazu u školu, a kasnije slijedi nadogradnja škole (u više faza) koja traje do 2016. godine.

12.09.2016. godine

Svečano otvaranje novog dijela škole. Izgrađeno 11 novih učionica i 2 ureda za administrativno tehničko osoblje. Škola po prvi put radi u jednoj smjeni.