Završni ispit – maturalna radnja


Matura (završni ispit) je finale srednjoškolskog obrazovanja na kojem se provjerava i ocjenjuje znanje i sposobnosti učenika koje je stekao tijekom školovanja. Maturi pristupaju učenici koji su uspješno savladali (trogodišnji ili četverogodišnji) program za određeno zanimanje.

Učenici koji su sve razrede (četverogodišnje trajanje) završili s odličnim uspjehom i  maturalna radnja im je ocijenjena  ocjenom odličan (5),  oslobođeni su polaganja mature i usmene obrane maturalne radnje, a učenici koji su sve razrede (trogodišnje trajanje) završili s odličnim uspjehom, imali odlične ocjene iz praktične nastave i  maturalna radnja im je ocijenjena  ocjenom odličan (5) također su oslobođeni polaganja mature i usmene obrane maturalne radnje.

Maturalna radnja je samostalni stručni rad koji učenik izrađuje na završetku svoga obrazovanja uz vođenje nastavnika – mentora koji usmjerava rad učenika za vrijeme njegove izrade. Svrha maturalne radnje je da učenik pokaže kako je ovladao gradivom vezanim za odabranu temu, u kojoj je mjeri usvojio metodiku određenog predmeta, da kritički i analitički pristupi obradi teme te da pokaže razvijenu radnu etiku i kulturu.