Tehničar za mehatroniku

Kratak opis

Mehatronika je novo interdisciplinarno područje koje se temelji na klasičnom strojarstvu i ekektrotehnici te automatizaciji i informatici. Nastala je kao rezultat napretka tehnike i tehnologije. Zanimanje tehničar za mehatroniku uvedeno je 1992. godine u Njemačkoj, a nakon toga u Češkoj. Do danas su ga uvele mnoge zemlje pa tako i mi. Stjecanjem ovog zanimanja učenik je osposobljen za rad na različitim strojevima i uređajima te postiže potrebno predznanje za studij na tehničkim fakultetima, osobito elektrotehnici, informatici i strojarstvu.

Opis zanimanja:

Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i  programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjavanje je poslova vezanih za automatizirane sustave, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Kompetencije i ishodi učenja

Pojedinac će:
 • Oblikovati, isplanirati, konstruirati, dimenzionirati i izraditi ili odabrati jednostavne strojne elemente i sklopove te de€nirati i interpretirati tehnološki postupak izradbe
 • Projektirati električne instalacije i sklopove te ih spojiti prema shemama spajanja
 • Upravljati radom elektromotornih pogona
 • Osmisliti i spojiti jednostavne hidrauličke i pneumatske sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike
 • Projektirati i izraditi jednostavan elektronički ili digitalni sklop ili uređaj te ga pustiti u pogon
 • Održavati i servisirati pneumatske, hidrauličke, električne i elektroničke elemente sustava prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača
 • Riješiti jednostavan zadatak automatskog nadzora i vođenja (upravljanje i regulacija) procesa pomoću programibilnog logičkog upravljača (PLC), mikroupravljača ili industrijskog računala, upravljati industrijskim ili mobilnim robotom
 • Shvatiti važnost unaprjeđenja i osiguranja kvalitete
 • Primjenjivati propise kontrole kvalitete (QC) i osiguranje kvalitete (QA)
 • Koristiti stručnu literaturu, poštovati zakonske propise i primjenjivati norme propisane za rad u tehnici (ISO, IEC, EN, HRN)
 • Proširiti stečena znanja iz obveznog dijela kurikuluma te steći dodatne vještine nužne za kvalitetnu proizvodnju, održavanje i servisiranje speci€čne složene mehatroničke opreme, ovisno o odabranom izbornom modulu
 • Izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
 • Izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
 • Razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • Poznavati, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu
 • Primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja
 • Prepoznavati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi
 • Razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.
 

Perspektive u zanimanju

Nastavak obrazovanja, karijera sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta vođenja i upravljanja procesima, za koje je ovo zanimanje namijenjeno. Upravljanje i vođenje procesa zahtijeva znanje iz područja elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike i automatizacije. Širina znanja ovog zanimanja omogućava zamjenu rada više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Zanimanje je polivalentno te omogućava jednostavan prelazak u druga zanimanja u području strojarstva i elektrotehnike. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima.

Tipično radno okruženje i uvjeti rada

Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.