Farmaceutski tehničar

Kratak opis

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka).

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program farmaceutskog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Opis poslova

Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se ovisno o tome radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji. Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni bavi se pripravljanjem različitih farmaceutskih pripravaka. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, krema, čajeva, masti i dr. prema standardnim receptima. Vodi laboratorijski dnevnik odnosno popis svih pripravaka napravljenih u laboratoriju ljekarne,  također vodi evidenciju rokova lijekova i dr. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju priprema i kontrolira funkcionalnost laboratorijske opreme te priprema i provodi kontrolu i identifikaciju supstancija. Nakon pripreme za rad provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka poradi utvrđivanja njihove kvalitete. Kad završi propisane analize, skladišti laboratorijske uzorke, a tijekom radnog dana vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovom trajanju. Farmaceutski tehničar koji radi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze (otapanje, tabletiranje, mljevenje, sijanje) u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija, sirupa, otopina, masti, tableta, granula i dr.). Nadzor obuhvaća i provjeru ispravnosti vitalnih dijelova postrojenja, identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina koje ulaze u proizvodni proces. Nadzire i rad radnika u proizvodnji, daje radnicima zadatke te izvještava nadređene o stanju postrojenja i radu kadrova. Evidentira proizvedenu količinu i kvalitetu proizvedenih roba.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Nakon završenog školovanja  farmaceutski tehničar posjeduje znanja o ljekovitim tvarima biljnog, životinjskog,  mineralnog podrijetla te sintetičkog podrijetla koje se koriste pri izradi lijekova, gotovim lijekovima za humanu i veterinarsku uporabu, sanitetskom materijalu, ortopedskim pomagalima i dr. Posjeduje i vještine ovladavanja tehnologijom izrade lijekova i različitim analitičkim postupcima, Također  raspolaže  znanjima vođenja administrativnih poslova. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija i osjetljivom aparaturom potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Važna osobina je i spremnost na stalno učenje i usavršavanje.

Uvjeti rada

Uvjeti rada farmaceutskog tehničara ovise o mjestu rada, no može se reći da u najvećoj mjeri farmaceutski tehničari rade u dobro ozračenim, osvijetljenim i čistim prostorima. Ponekad su na svom radnom mjestu izloženi potencijalno opasnim supstancijama te moraju primjeniti sve potrebne mjere zaštite (zaštitna oprema, rukavice, maske). Rad farmaceutskog tehničara odvija se u dvije smjene. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i govora koje utječe na komunikaciju,  nedostatak njuha, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje,  dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava,  teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama  i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Srodna zanimanja

Kemijski tehničar, kemijski laborant,  medicinski kozmetičar

Mogućnosti zapošljavanja

Farmaceutski tehničar može se zaposliti u privatnim i javnim ljekarnama, analitičkim i drugim laboratorijima, u  industriji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu te u kozmetičkoj industriji. U svijetu i kod nas očekuje se porast potrebe za farmaceutima (kako na razini srednjoškolskog, tako i na razini visokoškolskog obrazovanja), zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.