Medicinska sestra – medicinski tehničar

Kratak opis

Medicinski tehničari/ sestre pomažu pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, te rade na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Opis poslova

Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegu pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično. Medicinska sestra sudjeluje u sprečavanju širenja infekcija i provodi postupke za sprečavanje bolničkih infekcija. Nadzire higijenske uvjete na odjelu te surađuje s higijensko-epidemiološkom službom i s drugim stručnim službama. Vodi brigu o poslovnim, kadrovskim i materijalnim uvjetima, organizira nabavku i uporabu pomoćnih sredstava i materijala, nadzire trošenje lijekova, osposobljava pomoćno medicinsko osoblje, nadzire njihov rad i sl.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja medicinska sestra stječe znanja iz humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, te znanja s područja zdravstvene njege. Za razumijevanje zdravstvene njege i njezinu primjenu u praksi, tijekom školovanja mora steći potrebna medicinska znanja i znanja iz psihologije i sociologije. Medicinska sestra treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, otporna na stres, empatična i razvijenih komunikacijskih vještina. U radu mora biti temeljita, pouzdana, brza i sabrana pri donošenju odluka, kreativna u rješavanju problema i emotivno stabilna. Mora imati human odnos prema bolesnicima i interes za rad s ljudima.

Uvjeti rada

Medicinska sestra obavlja posao u zatvorenom prostoru, na poslu vrlo često stoji ili hoda. Uglavnom jedino sjedi pri obavljanju administrativnih poslova. Često se treba saginjati, dizati i prenositi teške terete (pri spremanju postelje, okretanju i namještanju bolesnika u odgovarajući položaj, premještanju s postelje na postelju, na operacijski stol ili na kolica i sl.). Radi u timu i stalno je u kontaktu s ljudima. U stalnom je u kontaktu s pacijentima, članovima njihovih obitelji i drugim članovima tima. Pri radu može biti izložena mogućnostima zaraze, neugodnim mirisima, prljavštini, vrućini, vlazi – ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. Radi u dnevnim i noćnim smjenama, nedjeljom i praznikom. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama, utvrđena alergija na profesionalne alergene, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže.

Mogućnosti zapošljavanja

Medicinske sestre zapošljavaju se u domovima zdravlja, bolnicama, liječničkim ordinacijama, umirovljeničkim domovima, dječjim vrtićima i lječilištima.