Zdravstveno – laboratorijski tehničar

Kratak opis

Zdravstveno-laboratorijski tehničar provodi razne analize krvi, mokraće i ostalog biološkog materijala kako bi pomogao liječnicima otkriti i liječiti bolesti. Program obrazovanja za zdravstveno-laboratorijskog tehničara traje četiri razreda u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj programa je osposobiti polaznike za uzimanje uzorka za analizu (kapilarna krv, urin, stolica), izvođenje rutinskih laboratorijskih analiza, za suradnju u timu laboratorijskih djelatnika, razumijevanje postupaka i metoda u izvođenju analiza, savjesno, točno i precizno izvođenje analiza, razvijati kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti i mjerama za očuvanje i unapređenje svog i tuđeg zdravlja. Budući da odgoj i obrazovanje zdravstveno – laboratorijskih tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima i analitički postupci s ciljem postavljanja dijagnoze, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je orijentiran razvijanju humanog odnosa prema bolesniku, čuvanju profesionalne tajne, komuniciranju s pacijentom, komuniciranju u sklopu radnog tima, urednost, točnosti, preciznosti i savjesnosti.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

  • Uzimanje i analiza uzoraka krvi, urina, stolice
  • Izvoditi rutinske laboratorijske analize
  • Suradnja u timu laboratorijskih djelatnika
  • Razumijevanje postupaka i metoda u izvođenju analiza
  • Svjesno, točno i precizno izvođenje analiza
  • Razvijati svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te mjerama za očuvanje i unapređenje svog i tuđeg zdravlja.

Koje osobine treba imati zdravstveno-laboratorijski tehničar?

Zbog prirode posla koju obavlja, zdravstveno-laboratorijski tehničar mora imati razvijen osjećaj za detalje. To je potrebno jer i male razlike u broju stanica ili u kemijskom sastavu uzorka mogu biti značajne. Od zdravstveno-laboratorijskog tehničara očekuje se odgovorno, savjesno i sabrano obavljanje posla. Pogreške kao što su zamjena nalaza ili pogrešno tumačenje rezultat mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje pacijenta čiji se uzorci obrađuju. Zdravstveno-laboratorijski tehničar mora biti sposoban raditi pod pritiskom jer se uz planirane poslove često obavljaju i neke hitne analize. U svom poslu rabi štrcaljke, igle,epruvete, pipete, stakalca i druge predmete koji zahtijevaju precizan i siguran rad ruku, šaka i prstiju. Također moraju imati dobar vid i dobro razlikovati boje zbog korištenja mikroskopa i obavljanja pretraga koje zahtijevaju procjenjivanje boje, veličine i boje uzorka. Iako zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara ne zahtjeva direktan rad s pacijentima, u slučaju kada uzima materijal za analizu u komunikaciji s pacijentima uvijek mora imati poštovanja, te mora čuvati profesionalnu tajnu.

Gdje radi zdravstveno laboratorijski tehničar?

Zdravstveno-laboratorijski tehničar  provodi razne analize koje uključuju analizu krvi, mokraće i drugih bioloških materijala i u svom radu surađuje s liječnicima. Može raditi u laboratoriju u bolnici, klinici, domu zdravlja, zavodu, institutu ili u privatnoj praksi.

Koje poslove može obavljati zdravstveno-laboratorijski tehničar?

Posao zdravstveno-laboratorijskog tehničara uključuje uzimanje uzoraka (vađenje krvi) i preuzimanje uzoraka (izljevi i komadići koje posebnim postupkom uzima liječnik). Neke vrste pretraga zahtijevaju popisivanje i razvrstavanje materijala. Neke uzorke potrebno je obraditi prije obavljanja analize. Ukoliko se radi biokemijska analiza, krv se centrifugira kako bismo dobili serum. Za potrebe citološke analize, uzorak se mora razmazati na stakalce, osušiti i zatim obojiti. Mikrobiološka analiza zahtjeva nasađivanje uzoraka na hranjive podloge kako bi se omogućio rast bakterija. Postoji razlika između rada u manjim laboratorijima i rada u velikim i specijaliziranim laboratorijima. U manjima se provode razne pretrage, dok se veliki i specijalizirani usavršavaju za određene vrste testova i analiza. Zdravstveno-laboratorijski tehničar radi manje složene poslove, dok najsloženije ipak obavljaju liječnici, diplomirani inženjeri medicinke biokemije i diplomirani inženjeri biologije.
Hematološki laboratorij
Posao u hematološkim laboratorijima podrazumijeva određivanje vrste i broja krvnih stanica te promatranje boje, oblika, veličine i unutrašnjosti. Zdravstveno-laboratorijski tehničar radi razne testove krvi. Rade se testovi zgrušnjavanja krvi, testovi određivanja krvne grupe i Rh-faktora te se ispituje podudaranje krvi davatelja i primatelja.
Biokemijski laboratorij
Posao u biokemijskom laboratoriju podrazumijeva određivanje enzima, bjelančevina, elektrolita, glukoze, metala, masnoća, alkohola, kiselisti i ostalih obilježja krvi, mokraće, izljeva i drugih uzoraka biološkog materijala.
Mikrobiološki laboratorij
Posao u mikrobiološkom laboratoriju podrazumijeva rad s hranjivim podlogama na koje se nasađuju uzorci kako bi se mogao promatrati rast bakterija ili kako bi se mogla ispitati osjeljivost mikroorganizama na antibiotike. Također pripremaju preparate s hranilišta za mikroskopski pregled. Nakon što je uzorak pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog, mikroskopskim pregledom se dokazuje prisutnost parazita. Virusne zaraze utvrđuju se pregledom krvi na osnovi nalaza protutijela. Osim navedih laboratorija, zdravstveno-medicinski tehničar može raditi u endo-krinološkim laboratorijima gdje se ispituju hormoni, te u patološko-histološkim laboratorijima gdje pomažu liječnicima prilikom mikroskopskih pregleda preparata s ciljem razlikovanja zdravih i zloćudnih stanica.

Koji su uvjeti rada koji obavlja zdravstveno-laboratorijski tehničar?

Zdravstveno-laboratorijski tehničar radi u laboratoriju s dobrih mikroklimatskim uvjetima, no u nekim laboratorijima mogu se osjećati mirisi uzoraka koji se obrađuju i mirisi kemijskih pripravaka koji se primijenjuju prilikom testiranja uzoraka. U svom radu tehničari koriste kompjuteriziranu, sofisticiranu automatsku opremu, mikroskop i drugu hi-tech laboratorijsku opremu. Stoga je nužno poznavanje rada opreme i aparata kao i njihovo održavanje. S obzirom na rad s mikrobiološkim materijalom, postoji mogućnost zaraze prilikom rukovanja s uzorcima donešenim na analizu. Vrlo je važno prvilno postupati s uzorcima i koristiti propisane mjere zaštite na radu koje uključuju rukavice, naočale i zaštitne maske. Radno vrijeme zdravstveno-laboratorijskog tehničara uglavnom je u dnevnim smjenama, ali na nekim radnim mjestima radi se noću, vikendima i praznicima.