PISA 2018

U Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad će se 11. 04. 2018. godine u kabinetu računalstva, sa početkom u 9 sati, održati