Stolari u Kupresu

Glavna sektorska konferencija na temu “Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH” održana je 19 i 20. 04. 2018. god