Automehaničar

Kratak opis

Automehaničar održava i popravlja motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, u servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama.

Opis poslova

Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Pri redovitom održavanju vozila, automehaničar se rukovodi uputama proizvođača. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najprije mora ustanoviti njihov uzrok, a potom odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne sklopove vozila. Kvar popravlja zamjenom potrošenog dijela ili popravljanjem pokvarenog mehanizma.Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedinačne dijelove, pregledati njihovu uporabljivost te popraviti ili zamijeniti potrošene dijelove. Po konačnom popravku i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad sklopova. U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizira za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim automobilskim sklopovima, npr. pogonskim agregatom, sustavima za kočenje, mjenjačima, podvozjem i sl.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Automehaničar mora poznavati tehnologiju automehanike, što uključuje i znanja iz područja elemenata strojeva, osobito motora s unutrašnjim sagorijevanjem, elektrotehnike i elektronike, hidraulike i pneumatike.Automehaničar mora poznavati tehničku dokumentaciju, osnove tehničkog crtanja, tehničkog dimenzioniranja, osnove tehnologije materijala i sl. Mora steći znanja iz mjerenja fizikalnih veličina, sagorijevanja goriva i regulacije automobilskih sustava.Automehaničar mora poznavati osnove termodinamike, elektronike i računalstva, ekologije i sigurnosti na radu, te protupožarne zaštite.Mora biti vješt u praktičnom radu, snalažljiv i sposoban prosuđivati nastale situacije, te poduzimati promišljene korake.Mora imati smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, što je osobito važno pri donošenju odluka o popravku različitih dijelova automobilskih motora i različitih mehanizama. Automehaničar mora imati spretne ruke za montažu i demontažu ponekad i teže dostupnih dijelova vozila, mora imati normalan vid i razlikovati boje i mirise.Svoj posao automehaničar treba obavljati odgovorno, dosljedno i točno prema propisima, jer nemaran i nestručan rad može lako biti uzrok štete ili nesreće.

Uvjeti rada

Automehaničar uglavnom radi u zatvorenim prostorijama, u stojećem položaju, a često i u drugim položajima. U radu je često izložen neugodnim mirisima i štetnim plinovima, prljavštinom i otpadnim produktima. Katkad obavlja posao na povišenim mjestima ili u kanalima. Radi samostalno ili u timu, često u smjenama. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje je moguće u automehaničarskim radionicama i servisima.