Strojarski tehničar

Kratak opis

Strojarski tehničar upotrebljava i održava strojeve i alate, te sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju. Zajedno s inženjerima unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program strojarskog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova strojarsko tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Opis poslova

U suradnji s inženjerima strojarski tehničar se može baviti konstruiranjem i projektiranjem pojedinačnih strojnih dijelova, alata, te pripremom za proizvodnju. Samostalno najčešće izrađuje i koristi tehničku i tehnološku dokumentaciju, te je uređuje i arhivira uz uporabu suvremenih pomagala, konstruira jednostavne elemente, podsklopove i naprave. Osim toga, upravlja i podešava numerički kontrolirane strojeve za obradu i druge strojeve, te izvodi tehnička, tehnološka i druga mjerenja jednostavnijim i složenijim uređajima. Kad priprema proizvodnju, strojarski tehničar koristi konstrukcijske upute za planiranje proizvodnje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije. Za sve proračune, skiciranja, pa i simuliranje rada stroja, koristi se računalom i odgovarajućim programskim rješenjima. Kad provjerava kvalitetu i funkciju gotovog proizvoda (stroja ili elementa stroja), strojarski tehničar obavlja različita mjerenja, u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije), te na taj način dobiva podatke koji služe za davanje atesta za stroj, te za izradu uputa za pravilno rukovanje. Strojarski tehničar može biti zaposlen u svim industrijskim djelatnostima, u trgovini, te u privatnom poduzetništvu. Može biti dio tima – u proizvodnji, održavanju, servisiranju i drugim djelatnostima, a može voditi i manje samostalno poduzeće. Često priprema proizvodno-tržišne parametre, brine o utvrđivanju zaštitnih mjera i očuvanju okoliša, komunicira sa strankama, a uz dodatno obrazovanje može voditi i praktičnu nastavu.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Strojarski tehničar je osposobljen za samostalan rad. Treba ovladati računalnom tehnikom, znati oblikovati pisanu dokumentaciju na računalu, poznavati osnovne vrste procesnih, montažnih i drugih tehnologija, te tehnologija obrade. Treba poznavati osnove konstruiranja i dimenzioniranja, te vrlo dobro znati značenje tehničkih propisa i standarda. Najvažnije psihofizičke sposobnosti za uspješno obavljanje zanimanja strojarskog tehničara su: smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, smisao za crtanje,vještina tehničkog crtanja,  smisao za matematiku, sposobnost prostornog predočavanja, opća domišljatost i dobar vid. Poželjno je da strojarski tehničar bude precizan, savjestan i odgovoran u radu. Pri obavljanju suradničkih poslova, neophodna mu je poslovna komunikativnost.

Uvjeti rada

Strojarski tehničar uglavnom radi u zatvorenim i uređenim radnim prostorima, normalne temperature, u prisutnosti drugih ljudi, često u smjenama. Pri radu sjedi ili stoji. Ako radi u pogonu, postoji opasnost od ozljeđivanja. Ponekad je izložen utjecaju buke, prašine, te isparavanju para i plinova. Kontraindikacije za radsu: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Srodna zanimanja

Računalni tehničar u strojarstvu, tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za mehatroniku, tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju.

Mogućnosti zapošljavanja

Strojarski tehničari zapošljavaju se u svim industrijskim djelatnostima, u trgovini, te u privatnom poduzetništvu.