Bravar

Kratak opis

Bravari se bave proizvodnjom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, metalnih prozora, vrata i drugih metalnih građevinskih elementa, metalnog namještaja itd. Brave, ključevi i zasuni, po kojima je ovo zanimanje dobilo ime, danas se uglavnom izrađuju tvornički i automatskim strojevima.

Opis poslova

Bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke. Njihova je zajednička karakteristika ponajprije ručna obrada metala. Zbog raznovrsnosti teško je nabrojati sve radne postupke kojima bravar mora ovladati.Svaki bravar mora znati čitati nacrte i razumjeti tehničku dokumentaciju. Kad dobije radni nalog bez nacrta ili dokumentacije, mora sam izraditi skicu i odabrati odgovarajući materijal. Po predloženom ili vlastitom nacrtu, crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje potom ručno ili strojno izrezuje.Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem, bušenjem, rezanjem navoja, glodanjem, brušenjem, zakivanjem, zavarivanjem i drugim postupcima obrade, te ih montira. Osim ručnih alata koristi i jednostavne strojne alate kao što su bušilica, mehanička dlijeta, strojne škare, pile za metal, brusilice i drugo. Za spajanje dijelova mora ovladati i osnovama zavarivanja.Bravari održavaju metalne proizvode, rastavljaju, sastavljaju i ispituju dijelove metalnih konstrukcija, građevinske stolarije od metala, spremnika i sličnih metalnih proizvoda.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja bravara obuhvaćaju temeljna znanja obrade metala (piljenje, glodanje, rezanje, brušenje, zakivanje). Međutim, da bi obavio svoj posao, bravar mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala, mora znati očitavati tehničke nacrte, a često ih i sam izrađivati. Osim metala, bravari moraju poznavati i plastične materijale, njihova svojstva i primjenu. Bravar mora imati dobru ručnu spretnost, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za tehniku i rješavanje tehničkih problema, a poželjna je i kreativnost. Pritom mora biti precizan i točan. Također, mora poznavati proces zaštite metala od korozije galvaniranjem, emajliranjem, bojanjem i sl.

Uvjeti rada

Uvjeti u kojima bravar radi su raznovrsni, kao što su raznovrsni i njegovi radni postupci, poslovi i proizvodi. Tako bravar može raditi u zatvorenim prostorima – radionicama, ali ponekad i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima. Velik dio posla obavlja stojeći, uz često dizanje težih tereta. Uz to, prisutna je buka strojeva, metalna prašina, često i prljavština, bljeskanje, mirisi i dim kod zavarivanja. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja, osobito ruku i očiju. Nužno je strogo poštivanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala, pregača, rukavica, posebnih zaštitnih cipela i sl. Kontraindikacije za rad: oštećenje funkcije vida i nedostatak stereo vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Mogućnosti zapošljavanja

Bravar se može zaposliti u metalskoj industriji, građevinarstvu i u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama.