Komercijalist/Komercijalistica

Kratak opis

Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­komercijalista, potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova komercijalista, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Opis poslova

Komercijalist zaposlen u trgovačkom poduzeću, odnosno društvu posreduje robom između proizvođača proizvoda i njihovih krajnjih korisnika. Komercijalist u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Bez obzira o kakvom se proizvodu radi, zadatak komercijalista je da zainteresira klijenta za proizvod i realizira dogovor u vezi s daljnjom suradnjom. Komercijalist na različite načine predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata i definira načine na koje određeni proizvod može zadovoljiti potrebe klijenta. Po postignutom dogovoru, komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti eventualne probleme te udovoljiti zahtjevima klijenta. Zbog konkurencije na tržištu, komercijalist pokušava naglasiti svakom klijentu jedinstvenu kvalitetu proizvoda odnosno usluga poduzeća kojeg zastupa. Stoga, preporučuje bolje i kvalitetnije materijale, strojeve, gotove proizvode ili usluge, sastavlja plan i prijedlog ponuđenog paketa proizvoda ili usluga, procjenjuje troškove, daje ponudu povoljnijeg plaćanja, definira rokove i zaključuje prodaju. Klijentu daje sve potrebne informacije i s njim dogovara sve detalje eventualne kupnje. Po sklopljenom ugovoru, komercijalist ostaje u kontaktu s klijentom, kako bi osigurao provođenje ugovornih obveza, ali i obnavljanje ugovora. Komercijalisti često nisu stručnjaci za proizvode koje nabavljaju ili prodaju, stoga surađuju sa stručnjacima različitih područja koji sudjeluju u procesu predstavljanja proizvoda i tumačenja svih njegovih prednosti potencijalnom kupcu. Komercijalist također mora raditi na pronalaženju novih klijenata i proširenju prodaje s ciljem razvoja i unapređenja poduzeća u kojem radi. Vrlo često se služe informacijama koje dobiju od postojećih klijenata, zatim različitim promotivnim materijalima, reklamama u specijaliziranim časopisima, a posjećuju i seminare i sajmove karakteristične za proizvod ili uslugu njihova poduzeća.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Komercijalist mora poznavati temeljno trgovačko zakonodavstvo, knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje i poslovne planove poduzeća koje predstavlja. Mora savladati poslovno komuniciranje na materinjem i bar još jednom stranom jeziku. Nadalje, mora poznavati poslovni bonton, poslovnu etiku, vještinu komercijalnog poslovanja, psihologiju prodaje te kulturu poduzetništva. Također, mora znati analizirati i dokumentirati svoj rad, te izrađivati buduće planove i ponude proizvoda i usluga svojim klijentima. Kako zbog prirode svojeg posla vrlo često putuje, komercijalist treba imati položen vozački ispit B kategorije. Komercijalist mora imati razvijene komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine. Vrlo je važna usmjerenost na ciljeve, zatim uvjerljivost, strpljivost, snalažljivost, fleksibilnost, samostalnost, ali i sklonost timskom radu. Ponekad je od presudnog značaja brzina uočavanja sitnih detalja i sposobnost pravovremenog reagiranja te uspješnog preusmjeravanja pregovara, što znači da su, uz sposobnost efikasnog rješavanja problema i prilagođavanja novim i nepredviđenim okolnostima, izuzetno važne dobre pregovaračke sposobnosti. Budući da najveći dio svog radnog vremena provode u komunikaciji s klijentima, moraju imati dobro razvijen vid, sluh te jasan i razgovijetan govor.

Uvjeti rada

Komercijalist može obavljati svoj posao u uredu, ali i izvan njega. Teško je odrediti radno vrijeme komercijaliste, budući da često mora putovati zbog dogovorenih poslovnih sastanaka s potencijalnim klijentima. Vrlo često radi u kompetitivnim uvjetima, zbog jake konkurencije na tržištu rada što može biti veliki izazov, ali i pritisak budući da je često plaćen na osnovi dogovorene provizije od vrijednosti sklopljenog ugovora. Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Srodna zanimanja

Trgovački putnik, trgovački poslovođa, akviziter, ekonomski tehničar

Mogućnosti zapošljavanja

Poslove komercijalista mogu obavljati i osobe koje nisu završile odgovarajuću školu već sličnu, primjerice maturanti gimnazije, ekonomski tehničari i sl. Često poslodavci za rad na ovim radnim mjestima zapošljavaju osobe s iskustvom u prodaji, bez obzira na formalnu naobrazbu.