Prodavač

Kratak opis

Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program prodavača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova prodavača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada.  

Opis poslova

Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja. Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju. Pri preuzimanju robe iz skladišta mora provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe. Da bi povećao mogućnost prodaje robe, trgovac se mora pobrinuti za primjereni raspored robe na policama, kao i za dostatnu količinu robe koju nudi kupcima. Također vodi računa o prezentaciji robe uz korištenje osobno izabranih reklamnih sredstava. Prodavač mora obračunati prodanu robu, brinuti o blagajni, voditi evidenciju naručene, primljene i prodane robe. Ako roba nije zadovoljavajuće kvalitete, mora se baviti i reklamacijama i pritom brinuti o potrebnim dokumentima. Prilikom inventura prodavači pripremaju robu za popisivanje, popisuju zalihe i izračunavaju njihovu vrijednost. Posao prodavača nije u svim trgovinama jednak. Posao se razlikuje s obzirom na veličinu, organizaciju i vrstu trgovine.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Prodavač u tijeku školovanja i kroz praksu stječe mnoga praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja – posluživanje kupaca, kontrolu robe, prezentaciju, naplatu, zamatanje robe i sl. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora. Prodavač mora imati znanja iz područja trgovačkog računovodstva, ekonomskog poslovanja, poznavanja robe, aranžiranja, poslovne informatike, higijene prehrane i namirnica, stranih jezika, osnove psihologije marketinga  i sl. Prodavači moraju imati jasan govor i sposobnost lakog izražavanja. Poželjno je da su snalažljivi i spretni i imaju smisao za računanje, što je važno u novčanom poslovanju. Potrebno je da dobro razlikuju boje, te da su u stanju točno i brzo prepoznati oblike i predmete koje traže, kao i opipom lako ustanoviti oblik i kvalitetu robe. Ako rade na terenu u prezentaciji proizvoda moraju imati razvijenu sposobnost uvjeravanja kupca te dobro razvijene komunikacijske vještine.

Uvjeti rada

Prodavač uglavnom radi u zatvorenom prostoru, a po potrebi i na otvorenom, npr. prilikom preuzimanja i otpremanja robe. Kako se prodaja odvija i na štandovima, prodavači mogu biti izloženi različitim vremenskim uvjetima i temperaturama. Povremeno i rad u zatvorenom, npr. u hladnjačama, može značiti izloženost naglim promjenama temperature. Buduće prodavače potrebno je upozoriti da pri radu katkad neće moći izbjeći prljavštinu, vlagu i neugodne mirise. Posao se pretežno obavlja stojeći ili u hodu, a često je potrebno i saginjati se te penjati kako bi se dohvatio traženi proizvod. Povremeno je potrebno gurati, vući i prenositi teže terete. Prodavač je većinom u kontaktu s nepoznatim ljudima – strankama, a najčešće radi u skupini s drugim prodavačima. Ukoliko je zaposlen u manjoj prodavaonici može raditi samostalno. Posao može biti jednosmjenski ili dvosmjenski, a moguće je dvokratno radno vrijeme. U novije vrijeme prodavači rade i noću, često nedjeljom i praznikom. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima, ovisno o tipu trgovine, organizaciji i veličini, poželjno je da prodavač bude zdrava osoba, bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. Na nekim prodajnim mjestima, npr. prodaja tiska u kioscima, kao prodavači se mogu zaposliti i osobe s invaliditetom. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Srodna zanimanja

Skladištar, akviziter

Mogućnosti zapošljavanja

Prodavači se zapošljavaju u različitim vrstama trgovina, a katkada rade na terenu (prezentaciji proizvoda, pokretne trgovine) ili prodaji putem telefona i sl.