Kemijski tehničar/Kemijska tehničarka

Kratak opis

Kemijski tehničar pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa, kontrolira rad strojeva, prikuplja uzorke i provodi kemijska mjerenja. Radi u kemijskom laboratoriju gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program kemijski tehničar potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova kemijskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Opis poslova

Kemijski tehničar radi u svim granama bazne i prerađivačke kemijske industrije (primjerice, proizvodnji anorganskih i organskih kiselina, pigmenata, vodikovog peroksida, perborata, cementa, proizvodnji boja i lakova, sredstava za pranje i čišćenje, ljepila, najrazličitijih proizvoda od plastike, industriji celuloze i papira, obradi otpadnih tvari i sl.), kao i srodnim područjima (proizvodnji tekstila, kože, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i dr.).

U proizvodnji sudjeluje u provedbi proizvodno – tehnoloških procesa, pomaže da se proizvodni proces odvija uredno, sigurno i bez zastoja, priprema i prikuplja uzorke sirovina i proizvoda. U laboratoriju provodi osnovnu analizu uzoraka i omjera sastojaka proizvoda, kontrolira kvalitetu sirovina i proizvoda. Vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama. Pomaže pri vođenju odjela i rasporedu djelatnika, te se brine da rade u skladu s propisima i koriste zaštitna sredstva.

Vodi evidencije i izvještaje o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija, zalihama i kvaliteti izrađenih proizvoda. Kontrolira ispravan rad strojeva, te surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija.

Pri nadzoru računalno upravljanih procesa ili zahtjevne opreme, radi u namjenskim prostorima gdje su smješteni kontrolna oprema i računalni terminali.

U radu koristi laboratorijski pribor i posuđe, vage, mikroskope i drugu laboratorijsku opremu. Radi s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima, te se mora strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti u radu, pri čemu često koristi zaštitnu opremu.

Pored najčešćih područja rada koja su vezana uz neposrednu proizvodnju kemijskih i drugih proizvoda, može raditi i u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda, skladištima i sl.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kemijski tehničar mora posjedovati široka stručna znanja iz svih područja kemije (opće i anorganske, analitičke, fizikalne i organske kemije), kao i biologije, mikrobiologije, biokemije i fizike. Poznaje kemijsko – tehnološke postupke, razumije funkcioniranje strojeva i uređaja, te važnost njihovog održavanja i ispravnog rada. Poznaje metode mjerenja i mjerno-regulacijske tehnike, metode rada u laboratoriju, zna koristiti laboratorijski pribor i mjerne instrumente. Mora dobro ovladati radom na računalu i poznavati osnove elektrotehnike. Ako radi s opasnim tvarima mora poznavati osnove zaštite okoliša, osnovne mjere sigurnosti na radu i protupožarne zaštite. Mora poznavati i osnove organizacije rada, rada s ljudima te osnove ekonomike poslovanja (izrada plana za uporabu sirovina, normi, tehnoloških izvještaja i dr.). Ako radi u proizvodnom pogonu kemijski tehničar mora biti zdrav, psihofizički otporan i sposoban podnositi različite mikroklimatske uvjete (hladnoću, vrućinu i sl.).

Uvjeti rada

Često je izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima (propuh, promjene temperature i vlaga), jakoj buci i agresivnim ili opasnim tvarima. Proizvodnja se ponekad odvija u smjenama, a u pogonima u kojima se proizvodni proces ne prekida radi se noću, nedjeljom i blagdanima. Radi pretežito stojeći ili u hodu, te ponekad podiže lakše terete. Pri kontroli strojeva se saginje, kleči ili čuči.

U laboratoriju su mikroklimatski uvjeti stabilni, ali je također u radu izložen isparavanjima i intenzivnim mirisima. Zato ovo zanimanje nije pogodno za osobe koje imaju smetnje dišnih organa (astmu, kronični bronhitis), alergije na različite kemijske supstance, bolesti kože, slabiji vid koji se ne može korigirati, nedostatak osjeta mirisa ili loše razlikuju boje.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Mogućnosti zapošljavanja

Kemijski tehničari zapošljavaju se u svim područjima kemijske i prerađivačke industrije.