Vozač motornog vozila

Kratak opis

Vozači kamiona

Upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu, u pravilu od proizvođača do potrošača. Kamioni mogu biti manji i veći, često s prikolicom, a kreću se unutar gradskog područja, u međumjesnom i međunarodnom prometu. Ceste po kojima voze vrlo su različite kvalitete, od dobrih autocesta do uskih i neasfaltiranih cesta. Vozači najčešće voze po asfaltiranim cestama. Gustoća prometa, vremenski uvjeti i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjivim uvjetima, a u skladu s prometnim propisima i ograničenjima. Prilikom vožnje samostalno odlučuju i odabiru ispravnu reakciju. Sami odlučuju o aktualnoj brzini, pretjecanju, skretanju, usporavanju, ubrzanju. O svemu tomu ovisi njihova sigurnost kao i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Prije početka rada dobiju nalog za prijevoz tereta, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu. Zatim nadgledaju smještaj tereta, posebno s gledišta sigurnosti. Pri dolasku na odredište vode računa o iskrcaju tereta, katkada pomažu pri iskrcaju i sređuju dokumentaciju o teretu. Na graničnim prijelazima također sređuju dokumentaciju o teretu.
Vozač autobusa
Ljudi putuju iz mjesta u mjesto zbog poslova, turističkih znamenitosti, putuju na odmor na more, na selo, u brda, u posjet rodbini; u gradovima putuju zbog posla, kupovine, zabave, kulture. Mnogi se ne voze sami (vožnja ih umara, nema dovoljno parkirališnih mjesta u gradu, neekonomično im je), pa ih prevoze vozači autobusa. Da bi putnici došli na odredišta, vozači autobusa zaustavljaju se na stanicama. Pritom vode računa o tomu da se putnici sigurno ukrcaju u autobus i iskrcaju iz autobusa. Pri zaustavljanju i kretanju voze polako zbog udobnosti putnika. Na nekim relacijama vozači prodaju i karte na ulazu u vozilo. Na duljim prugama u autobusu su dva vozača: dok jedan vozi, drugi prodaje karte i u tomu se izmjenjuju (zbog ograničenja od 5 sati kontinuirane vožnje). Ceste po kojima voze različite su kvalitete (od autoceste do uskih i neasfaltiranih cesta), gustoća prometa varira s obzirom na sate i dijelove ceste, smjenjuju se i vremenski uvjeti i vidljivost. Vozač treba prilagoditi vožnju ovim promjenjivim uvjetima u skladu s prometnim znakovima i drugim prometnim propisima i pravilima. Pritom se mora držati voznog reda, koji diktira vrijeme dolaska na odredište. Okolnosti u prometu stalno se i brzo mijenjaju za njihova radnog vremena, pa vozači moraju stalno pratiti te promjene i u skladu s njima odlučivati i reagirati. Vozači odlučuju o aktualnoj brzini, pretjecanju, skretanju, usporavanju, ubrzavanju. O njihovu izboru reakcije ovisi njihova sigurnost, sigurnost putnika i drugih sudionika u prometu (vozača, pješaka, biciklista). Na početku rada pri preuzimanju vozila moraju provjeriti ispravnost vozila i uređaja na vozilu, osobito s gledišta sigurnosti. Na kraju radnog vremena ili nakon povratka s duže vožnje dužni su podnijeti izvještaj o zbivanjima prilikom vožnje, eventualnoj nesreći, voznom redu te o prodanim kartama i predati novac.

Znanje, vještine i poželjne osobine

Zanimanje vozača kamiona
Primjereno je osobama koje su zdrave, tjelesno spremne i dobra vida. Osim toga, dobro je za osobe koje su emocionalno uravnotežene, otporne na stres i odgovorne u svojim postupcima zbog mogućih ljudskih žrtava i velike materijalne štete. To je dobar posao za one koji vole putovanja i samostalnost u radu, a ne smeta im neprikladno radno vrijeme i dulje izbivanje od kuće
Zanimanje vozača autobusa
Primjereno je za zdrave pojedince koji imaju dobru okulomotornu koordinaciju, dobru procjenu udaljenosti, dobru procjenu brzine i smjera kretanja, koji su emocionalno stabilni i otporni na stres i koji su odgovorni u poslu zbog mogućih ljudskih žrtava. To je zanimljiv posao za one koji vole putovanja i samostalnost u radu, a ne smeta im neritmičnost smjena i radnog vremena i duže izbivanje od kuće

Uvjeti rada

Radni uvjeti – vozač kamiona
Radno vrijeme vozača kamiona teško je odrediti. Prema propisima, vozač ne smije voziti duže od 8 sati u toku dana i mora imati odmor od 30 minuta nakon 5 sati vožnje. Međutim, katkada on provodi na putu i više dana. Za to vrijeme odmara se u motelima ili, češće, u kabini vozila, ako ima ugrađen ležaj. Na putu je i nedjeljama i praznicima, pa to otežava uobičajen društveni i obiteljski život. U samom poslu i u rasporedu vremena rada i odmora vozač je samostalan, ali teret mora isporučiti u dogovorenom roku. Zbog relativne sporosti kretanja kamiona, koji imaju ograničenja brzine kretanja ovisno o nosivosti, vožnja može biti jednolična. Noćnu vožnju često prati pospanost i smanjena pozornost. Vožnja noću opasnija je i zbog smanjene vidljivosti i težeg uočavanja drugih vozila, zaprežnih vozila i biciklista. To vrijedi i za vožnju u lošim vremenskim uvjetima, kad je po kiši i snijegu otežano i kočenje tako teških vozila. Zbog toga je u svim tim nepovoljnim uvjetima potrebna povećana pozornost. Zanimanje vozača kamiona rizično je zanimanje zbog prometnih nesreća u kojima su moguće ljudske žrtve i velika materijalna šteta. Zbog moguće odgovornosti i krivnje vozači mogu i krivično odgovarati. Vozači kamiona su prilikom vožnje stalno izloženi mogućnosti kazne – od one na licu mjesta za prekršaje do krivične. Rad vozača je srednje težak tjelesni rad. Ono što ga čini napornim jest povremena pomoć pri ukrcaju i iskrcaju tereta te statički napor pri stalno istom položaju tijela u kabini. Radi se u relativno skučenom prostoru u kojem ima buke i vibracija, što ovisi o tipu i starosti kamiona.
Radni uvjeti – vozač autobusa
Radno vrijeme vozača ograničeno je zakonskim odredbama: ne može voziti duže od 8 sati na dan, mora imati prekid od pola sata nakon 5 sati vožnje, mora imati odmor od najmanje l0 sati između dva radna dana i sl. Katkada se te odredbe ne poštuju, posebno na turističkim putovanjima. Kako se odredbe odnose na efektivne sate vožnje, dnevno radno vrijeme često je duže od osam sati za vozače na većim udaljenostima. Vozači u međugradskom prometu provode velik dio vremena na putu izvan mjesta boravka, uglavnom u kabini svog autobusa. Vozači u gradskom prometu voze svakoga dana oko 7 sati bez odmora, a smjene se neritmički izmjenjuju i počinju izrazito rano ili završavaju kasno. Državni praznici i nedjelje radni su im dani, što onemogućuje ili otežava uobičajene društvene aktivnosti, posebno u obitelji. Međutim, putovanja mogu biti zanimljiva, a osobito turističke linije na zanimljiva odredišta. Okolina se stalno mijenja, u jednom danu vozač je na različitim mjestima, u mnogim gradovima, a svako mjesto ima svoje zanimljivosti. Mogu se upoznavati razni ljudi i sklapati nova poznanstva. Sama vožnja katkada može biti jednolična, posebno noću, kad nema puno prometa. Vožnja noću opasnija je zbog slabe vidljivosti i mogućnosti bliještenja. Tada vozači ne mogu dobro vidjeti bicikliste, pješake, traktoriste i druga mala spora vozila. Povećan je rizik i u vožnji po lošim vremenskim prilikama (snijeg, led, kiša, magla), pa je potrebna dodatna koncentracija. Zanimanje vozača autobusa je rizično zanimanje zbog moguće prometne nesreće. Do nesreće može doći zbog vlastite pogreške, ali i zbog neprimjerene vožnje ili pogreške drugih vozača ili pješaka. U prometnim nesrećama, a posebno autobusa u kojima ima putnika, moguće su velike ljudske žrtve i materijalna šteta. Zbog moguće odgovornosti i krivnje, pa čak i podijeljene krivnje u nesrećama, vozači mogu i krivično odgovarati. Vozači su prilikom vožnje stalno izloženi mogućnosti kazne – od one na licu mjesta za prometne prekršaje do krivične. Rad vozača lak je tjelesni rad, a ono što može izazivati napor jest stalno isti položaj tijela. Radi se u relativno skučenom prostoru u kojem ima buke i vibracije. Novi tipovi autobusa bolji su u tom pogledu, a i lakši su za upravljanje, no ima još starih i loših autobusa.

Mogućnost zapošljavanja

Vozači kamiona
Moraju imati završenu srednju školu prometnog smjera i položen vozački ispit C kategorije, a za prikolicu i E kategorije. Vozačku dozvolu izdaje odgovarajuća policijska uprava. Za polaganje vozačkog ispita potrebno je imati 18 godina i liječničku potvrdu koja se dobiva u određenim zdravstvenim ustanovama i po određenom pravilniku o zdravstvenim uvjetima. Liječničku svjedodžbu mogu dobiti oni pojedinci koji ne boluju od epilepsije, duševnih bolesti, šećerne bolesti, izrazito visokoga krvnog tlaka i nekih drugih bolesti, a uz to dobro vide, i to na oba oka, razlikuju boje, dobro čuju, imaju prosječnu inteligenciju, normalnu funkciju ekstremiteta i drugo. Liječnička svjedodžba (uvjerenje) potrebna je pri svakom produženju vozačke dozvole, pa oni vozači koji imaju ograničeno trajanje vozačke dozvole zbog zdravstvenih razloga vrlo često idu na liječničke preglede. Time su stalno izloženi mogućnosti da ostanu bez vozačke dozvole. Neke radne organizacije brinu se o vozačima koji ostanu bez vozačke dozvole, osiguravajući im drugi posao, a dio vozača sam traži drugi posao ili odlazi u mirovinu. Vozači teških teretnih vozila nosivosti preko 7 tona u velikim prijevozničkim organizacijama imaju beneficirani radni staž: godina radnog staža računa se kao 16 mjeseci. Vozači kamiona mogu otvoriti i vlastiti autoprijevoznički obrt.
Vozači autobusa
Za zaposlenje je potrebna završena srednja škola prometnog smjera i vozačka dozvola D kategorije (to je dozvola za prijevoz više od osam osoba), koju izdaje policijska uprava. Srednja škola prometnog smjera redovita je ili izvanredna srednja škola, a vozačka dozvola D kategorije stječe se tečajem u autoškoli i ispitom pred komisijom, koji izdaje potvrdu o položenom ispitu. Za polaganje vozačkog ispita D kategorije potrebno je prethodno posjedovanje vozačke dozvole za kamione (C kategorije) i iskustvo na tim poslovima od l godine, najmanje 21 godinu starosti i liječnička svjedodžba koja se dobiva u za to određenim zdravstvenim ustanovama i po određenom pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti za vozače. Liječničku svjedodžbu mogu dobiti oni pojedinci koji ne boluju od kroničnih bolesti, mana i anomalija koje su kontraindikacija za vozače. Oni ne smiju bolovati od epilepsije, duševnih bolesti, šećerne bolesti, izrazito visokoga krvnog tlaka i nekih drugih bolesti, a moraju dobro vidjeti, i to na oba oka, razlikovati boje, dobro čuti, moraju imati prosječnu inteligenciju, normalnu funkciju ekstremiteta i dr. Liječnička je potvrda potrebna pri svakom produženju vozačke dozvole, a vozačka dozvola za vozače autobusa izdaje se na 5 godina. Time su vozači stalno izloženi mogućnosti da ih se zbog bolesti ili nesposobnosti diskvalificira i da ostanu bez vozačke dozvole. Bolje organizirane i veće prijevozničke radne organizacije brinu se o vozačima koji ostanu bez vozačke dozvole, nalazeći im drugi posao. Dio vozača taj problem rješava odlaskom u mirovinu. Neke prijevozničke organizacije traže za zaposlenje vozačko iskustvo, ispituju vještinu vožnje i neka znanja, zahtijevaju liječnički pregled i provjeravaju podatke o nesrećama. Na poslovima vozača autobusa u velikim radnim organizacijama koje su sklopile ugovor sa socijalnim osiguranjem stječe se beneficirani radni staž. Godina dana radnog staža računa se kao petnaest mjeseci za mirovinsku osnovicu.